沈黙

Đăng vào
1 phút
沈黙

Trầm mặc là một phẩm chất, không tức giận chính là tu dưỡng. Nghĩ kỹ rồi nói, nói rồi thì làm.