#nodejs

Lastest post

[初雪] Kanto transit chatbot với Yahoo transit và Node.js

Nhật Bản vừa đón đợt tuyết lớn nhất trong 30 năm trở lại đây, vì tuyết rơi rất giày nên hệ thống tàu điện cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Để chủ động...

Blogging cùng Keystone.js (1) - Envinronment

Khi nghĩ đến viết một blog cá nhân chắc hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến một vài platform có sẵn như wordpress, blogger, tumblr,... hoặc một vài static web generator phổ biến như jekyll...

Blogging cùng Keystone.js (2) - Development

Sau phần 1 giới thiệu và cài đặt, phần 2 sẽ giải thích sơ qua về kiến trúc và data flow của Keystone.js. Có source code ăn liền (deployable) cho một blog hoàn chỉnh xây dựng bằng keystone ở cuối bài viết.

Blogging cùng Keystone.js (3) - Deployment

Phần 3 cũng là phần cuối cùng trong series blogging cùng Keystone.js. Mình sẽ trình bày cách deploy ứng dụng (blog cá nhân) và SSL certificate với Let's encrypt.