#technical

Lastest post

REST 101 - REST, RESTful API

Chắc chắn rằng các bạn đã từng nghe qua hoặc thậm chí sử dụng REST trong quá trình phát triển web services, vậy thực chất REST hay RESTful là gì?

HTTP codes - Happy Valentine's Day

Giới thiệu về HTTP code thông qua câu chuyện của ngày Valentine. Quà cho các thanh niên không đi chơi tối nay (như mình) 😂

REST 201 - REST vs SOAP

"Xây dựng web service theo chuẩn RESTful là giải pháp tốt nhất cho các hệ thống?"

Progressive Web Apps - qmau.me cho iOS

My very first iOS app. hmmm, not really 😂

Môi trường cho ứng dụng rails, mysql với docker compose

Sử dụng docker compose cài đặt môi trường phát triển ứng dụng sử dụng rails-mysql.